Tiến độ 9 View Apartment

Tháng Mười Một, 2017

 • 30 Tháng Mười Một

  Tiến độ 9 View Apartment tháng 11-2017

  Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

  Tiến độ thi công 9 View Apartment tháng 11/2017 như sau: Thi công Hoàn thành xây tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B, C 9 View quận 9 Thi công Tô tường bao căn hộ tầng 11 Block A, tầng 12 Block B 9 View Apartment quận 9 …

Tháng Mười, 2017

 • 12 Tháng Mười

  Tiến độ căn hộ 9 View tháng 10-2017

  Tiến độ căn hộ 9 View

  Hình ảnh thi công xây dựng căn hộ 9 View ngày 12/10/2017 Hình ảnh tổng quan Block A căn hộ 9 View Hình ảnh tổng quan Block B dự án 9 View Hình ảnh tổng quan Block C 9 View quận 9 Xây tường bao căn hộ tầng 17 Block …

Tháng Chín, 2017

 • 12 Tháng Chín

  Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-09-2017

  Tien do can ho 9 view

  Hình ảnh thi công dự án 9 View ngày 12/09/2017 Hình ảnh tổng quan Block A dự án 9 View Hình ảnh tổng quan Block B chung cư 9 View Hình ảnh tổng quan Block C 9 View Apartment Xây tường bao căn hộ tầng 15 Block A, B và …

Tháng Tám, 2017

 • 12 Tháng Tám

  Tiến độ xây dựng 9 View Aparment quận 9 ngày 12-08-2017

  Thi công hệ thống M&E tầng 12 Block A, B, C chung cư 9 View quận 9 Hưng Thịnh

  Hình ảnh thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/08/2017 Tiến độ dự án 9 View quận 9 ngày 12/08/2017 như sau: Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A, …

Tháng Bảy, 2017

 • 12 Tháng Bảy

  Tiến độ thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12-07-2017

  Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 Block C dự án 9 View

  Hình ảnh thi công mới nhất căn hộ 9 View quận 9 ngày 12/07/2017 Tiến độ xây dựng dự án 9 View Apartment ngày 12/07/2017 như sau: Thi công lắp đặt cốt thép sàn tầng 18 Block A căn hộ 9 View quận 9 Thi công lắp đặt cốt thép …

Tháng Sáu, 2017

 • 12 Tháng Sáu

  Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-06-2017

  Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 Block A, B, C 9 View Apartment quận 9

  Hình ảnh thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/06/2017 Tiến độ mới nhất dự án căn hộ 9 View quận 9 ngày 12/06/2017 như sau: Thi công cột sàn tầng 16 Block A căn hộ 9 View quận 9 Thi công cột sàn tầng 16 Block A dự …

Tháng Năm, 2017

 • 12 Tháng Năm

  Tiến độ thi công xây dựng 9 View quận 9 ngày 12/05/2017

  Thi công cột sàn tầng 15 Block C chung cư 9 View Apartment

  Hình ảnh thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/05/2017 như sau: Thi công cốt thép sàn tầng 13 Block A 9 View quận 9 Đổ bê tông sàn tầng 14 Block B căn hộ 9 View quận 9 Thi công cột sàn tầng 15 Block C 9 View Apartment …

Tháng Tư, 2017

 • 12 Tháng Tư

  Hình ảnh xây dựng dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017

  Thi công cốt thép sàn tầng 12 - Block C dự án 9 View Apartment Hưng Thịnh

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017 như sau: Thi công cốp thép sàn tầng 10 – Block A căn hộ 9 View quận 9 Hình ảnh xây dựng dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017 Thi công cột sàn tầng 12 – Block B dự án …

Tháng Ba, 2017

 • 12 Tháng Ba

  Tiến độ dự án 9 View Hưng Thịnh ngày 12/03/2017

  Thi công cột sàn tầng 9 - Block B căn hộ 9 View quận 9

  Hình ảnh thi công xây dựng chung cư 9 View Apartment ngày 12/03/2017 như sau: Thi công cốp pha sàn tầng 7 – Block A dự án 9 View Apartment Thi công cột sàn tầng 9 – Block B 9 View quận 9 Thi công cốt thép sàn tầng 9 – Block …

Tháng Hai, 2017

 • 12 Tháng Hai

  Hình ảnh thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12/02/2017

  Thi công cốt thép sàn tầng 7 Block C Block B chung cư 9 View quận 9

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/02/2017 như sau: Đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 Block A dự án 9 View Apartment Thi công cốp pha sàn tầng 7 Block B Block A 9 View quận 9 Thi công cốt …