Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery
Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery

Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery tháng 11-2017

Tiến độ thi công xây dựng dự án Cam Ranh Mystery tháng 11/2017 như sau:

  • Cảnh quan Cam Ranh Mystery khu vực trung tâm nhìn từ trên cao
  • Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ dự án Cam Ranh Mystery
  • Đường nội bộ khu vực trung tâm Cam Ranh Mystery Hưng Thịnh
  • Công tác thi công đài nước khu cảnh quan mặt tiền dự án Cam Ranh Mystery
  • Công tác thi công xây tường tầng 1 khu B Cam Ranh Mystery
  • Công tác thi công sàn tầng 1 khu D Cam Ranh Mystery Villas
  • Công tác thi công cốp pha tầng 2 khu G Mystery Cam Ranh
  • Công tác thi công xây tường tầng 1 khu O Mystery Hưng Thịnh
  • Công tác thi công bê tông trụ tầng 2 khu P Hưng Thịnh Mystery

Hình ảnh thực tế tiến độ Cam Ranh Mystery Villas Hưng Thịnh tháng 11/2017

Tiến độ thi công Cảnh quan Cam Ranh Mystery khu vực trung tâm nhìn từ trên cao

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery
Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery

Hình ảnh thi công hồ bơi nước mặn tràn bờ dự án Cam Ranh Mystery

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery
Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery

Hình ảnh xây dựng hồ bơi nước mặn tràn bờ dự án biệt thự Cam Ranh Mystery

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery
Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery

Hình ảnh xây dựng hồ bơi nước mặn tràn bờ dự án biệt thự biển Cam Ranh Mystery Villas

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery
Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery

Tiến độ thi công Đường nội bộ khu vực trung tâm Cam Ranh Mystery Hưng Thịnh

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery
Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery

Công tác thi công đài nước khu cảnh quan mặt tiền dự án Cam Ranh Mystery

Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery
Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery

Công tác thi công xây tường tầng 1 khu B Cam Ranh Mystery

Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery
Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery

Công tác thi công sàn tầng 1 khu D Cam Ranh Mystery Villas

Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery
Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery

Công tác thi công cốp pha tầng 2 khu G Mystery Cam Ranh

Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery
Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery

Công tác thi công xây tường tầng 1 khu O Mystery Hưng Thịnh

Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery
Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery

Công tác thi công bê tông trụ tầng 2 khu P Hưng Thịnh Mystery

Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery
Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery
Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery tháng 11-2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City