Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 17/09/2018

Hình ảnh thi công căn hộ Lavita Garden ngày 17/09/2018

Tổng thể Block A

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Tổng thể Block B

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Khu vực hộp thư đang được hoàn thiện để phục vụ cư dân

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Khu vực sảnh đón đang được hoàn thiện để phục vụ cư dân

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Công tác thi công và trồng cây xanh khu vực mặt tiền tòa nhà

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Công tác thi công và trồng cây xanh khu vực đường nội bộ

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Công tác trồng cây xanh khu vực đường nội bộ

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Công tác thi công và trồng cây xanh khu vực lối đi bộ

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Hoàn thành lắp đặt bảng tên tòa nhà

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Khu vực hồ bơi của tòa nhà đang được hoàn thiện để phục vụ cư dân

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019

Khu vực hầm để xe của tòa nhà đang được hoàn thiện để phục vụ cư dân

Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
Tiến độ Lavita Garden ngày 17/09/2019
0/5 (0 Reviews)
5/5 (1 Review)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Dự án Quy Nhơn Melody