Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Tiến độ thi công dự án florita ngày 08-02-2018

Tiến độ thi công dự án chung cư florita ngày 08-02-2018

Tổng thể dự án

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Tổng thể Block A

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Tổng thể Block B

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Tổng thể Block C

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Tổng thể Block D

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Tiếp tục đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 6 đến tầng 18 Block A, B, C, D

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Tiếp tục lát gạch nền căn hộ từ tầng 6 đến tầng 18 Block A, B, C, D

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Tiếp tục lắp đặt lan can căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Tiếp tục lắp đặt tủ bếp Block A, B, C, D

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018

Lắp đặt thiệt bị vệ sinh Block A, B, C, D

Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ Florita ngày 08/02/2018
Tiến độ thi công dự án florita ngày 08-02-2018
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City