Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018
Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018

Tiến độ thi công căn hộ Richmond City ngày 30-01-2018

Hình ảnh thực tế thi công căn hộ Richmond City ngày 30-01-2018

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018
Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018
Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018
Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018

Thi công cột sàn tầng 6 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018
Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018

Thi công cột sàn tầng 6 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018
Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018
Tiến độ thi công căn hộ Richmond City ngày 30-01-2018
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City