Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công xây tường khu A

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốt thép sàn khu C

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốt thép khu F

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốp pha trụ khu H

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công xây tường khu I

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công tô trát tường khu J

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốt thép sàn khu L

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công tô trát tường khu O

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Cảnh quan đường nội bộ

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
ĐẤT NỀN VEN SÔNG QUẬN 9