Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công xây tường khu A

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốt thép sàn khu C

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốt thép khu F

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốp pha trụ khu H

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công xây tường khu I

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công tô trát tường khu J

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công cốt thép sàn khu L

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Công tác thi công tô trát tường khu O

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

Cảnh quan đường nội bộ

Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019
0/5 (0 Reviews)
Xem thêm: Danh sách các dự án căn hộ Hưng Thịnh đã triển khai, danh sách các dự án đất nền Hưng Thịnh đã triển khai
HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
SAIGON GARDEN RIVERSIDE