Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn ngày 03-07-2018

Hình ảnh thực tế Saigon Mia Trung Sơn ngày 03-07-2018

Hình ảnh tổng thể block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Bả sơn matit tầng 12 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 12 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 16 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Hình ảnh tổng thể block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Bả sơn matit tầng 10 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 9 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 15 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Hình ảnh tổng thể block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Bả sơn matit tầng 9 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 8 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 15 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

Xem thêm: Mặt bằng dự án Saigon Mia

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
ĐẤT NỀN VEN SÔNG QUẬN 9