Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Hình ảnh tổng thể block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Bả sơn matit tầng 22 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 16 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Lát gạch căn hộ tầng 12 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 14 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Hình ảnh tổng thể block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Bả sơn matit tầng 22 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 17 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Lát gạch căn hộ tầng 13 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 12 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 22 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Hình ảnh tổng thể block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Bả sơn matit tầng 20 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 19 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Lát gạch căn hộ tầng 14 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 14 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018
0/5 (0 Reviews)
Xem thêm: Danh sách các dự án căn hộ Hưng Thịnh đã triển khai, danh sách các dự án đất nền Hưng Thịnh đã triển khai
HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
SAIGON GARDEN RIVERSIDE