Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Tiến độ Richmond City ngày 30/12/2018

Hình ảnh thi công Richmond City ngày 30/12/2018

Hình ảnh tổng thể block Glory

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 25 block Glory

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Xây tường bao căn hộ tầng 21 block Glory

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Xây tường bao căn hộ tầng 21 block Glory

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Tô tường căn hộ tầng 14 block Glory

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Tô tường căn hộ tầng 14 block Glory

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 9 block Glory

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 9 block Glory

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 10 block Glory

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 10 block Glory

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 6 block Riches

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 6 block Lucky

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
CĂN HỘ Q7 BOULEVARD