Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 15-12-2017
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 15-12-2017

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017

Hình ảnh thực tế thi công căn hộ Moonlight Residences ngày 15-12-2017

Tổng quan block A

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017

Thi công cốt thép sàn tầng 13 block A

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017

Thi công cốt thép sàn tầng 13 block A

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017

Thi công tường bao căn hộ tầng 4 block A

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017

Tổng quan block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017

Thi công cột sàn tầng 14 block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017

Thi công tường bao căn hộ tầng 6 block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-12-2017
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City