Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tổng quan block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 20 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Bả sơn matit tầng 16 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 15 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 15 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Lát gạch căn hộ tầng 7 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 20 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tổng quan block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tô tường căn hộ tầng 21 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Bả sơn matit tầng 12 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 14 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 14 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Lát gạch căn hộ tầng 7 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
0/5 (0 Reviews)

Xem thêm: Danh sách các dự án căn hộ Hưng Thịnh đã triển khai, danh sách các dự án đất nền Hưng Thịnh đã triển khai

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
SAIGON GARDEN RIVERSIDE