Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tổng quan block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 20 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Bả sơn matit tầng 16 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 15 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 15 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Lát gạch căn hộ tầng 7 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 20 block A

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tổng quan block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Tô tường căn hộ tầng 21 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Bả sơn matit tầng 12 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 14 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 14 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Lát gạch căn hộ tầng 7 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block B

Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
CĂN HỘ Q7 BOULEVARD