Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-03-2018

Hình ảnh thực tế tiến độ Moonlight Residences ngày 15-03-2018

Tổng quan block A

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 21 block A

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Thi công cột sàn tầng 22 block A

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Thi công xây tường bao căn hộ tầng 16 block A

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Tô tường căn hộ tầng 5 block A

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 8 block A

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Tổng quan block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 21 block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Thi công cột sàn tầng 22 block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Thi công xây tường bao căn hộ tầng 17 block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Tô tường căn hộ tầng 5 block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 8 block B

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/03/2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City