Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Saigon Mia ngày 16-12-2017
Tiến độ Saigon Mia ngày 16-12-2017

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Hình ảnh tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Tổng quan block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Bả sơn matit tầng 17 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 12 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Lát gạch căn hộ tầng 9 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Ốp gạch tường căn hộ tầng 12 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Tổng quan block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Bả sơn matit tầng 17 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Thi công khung trần thạch cao tầng 11 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 8 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017

Ốp gạch tường căn hộ tầng 10 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-12-2017
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City