Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Tổng quan block A, B

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 15 block A, B

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 11 – 13 block A, B

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block A, B

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống báo cháy bên trong căn hộ block A, B

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống báo cháy hành lang căn hộ block A, B

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành ốp đá thang máy căn hộ block A, B

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Tổng quan block C

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 6 – 15 block C

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 5 – 13 block C

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block C

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống báo cháy bên trong căn hộ block C

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt thiết bị camera và hệ thống báo cháy hành lang căn hộ block C

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Công tác thi công khu vực cảnh quan

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Công tác thi công khu vực cảnh quan

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Công tác thi công khu vực cảnh quan

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/09/2018
0/5 (0 Reviews)
Xem thêm: Danh sách các dự án căn hộ Hưng Thịnh đã triển khai, danh sách các dự án đất nền Hưng Thịnh đã triển khai
HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
SAIGON GARDEN RIVERSIDE