Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Tổng quan block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 12 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 11 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Hoàn thành lắp đặt tủ bếp căn hộ block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Lắp đặt hệ thống báo cháy bên trong căn hộ block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Lát gạch hành lang căn hộ đến tầng 18 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Lắp đặt hệ thống báo cháy hành lang căn hộ block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 18 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Tổng quan block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 6 – 14 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Hoàn thành lắp đặt tủ bếp căn hộ block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Lắp đặt hệ thống báo cháy bên trong căn hộ block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018

Hoàn thành ốp đá thang máy căn hộ block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/08/2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Dự án Quy Nhơn Melody