Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16-05-2018

Hình ảnh thi công dự án Moonlight Park View ngày 16-05-2018

Tổng quan block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Lắp đặt cửa WC căn hộ tầng 18 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 9 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 6 block A, B

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Tổng quan block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Lắp đặt cửa WC căn hộ tầng 18 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 9 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 9 block C

Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018
Tiến độ Moonlight Park View ngày 16/05/2018

Xem thêm: Vị trí dự án Moonlight Park View

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
ĐẤT NỀN VEN SÔNG QUẬN 9