Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn ngày 03/12/2018

Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn ngày 03/12/2018

Hình ảnh tổng thể block Southern

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Southern

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Hình ảnh tổng thể block Central

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 25 block Central

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 25 block Central

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Central

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Central

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Central

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Hình ảnh tổng thể block Northern

Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Northern

Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Northern

Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn
Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
ĐẤT NỀN VEN SÔNG QUẬN 9