Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

Tiến độ dự án 9 view apartment ngày 12-03-2018

Tiến độ dự án 9 view apartment ngày 12-03-2018

Hình ảnh tổng quan Block A

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

Hình ảnh tổng quan Block B

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

Hình ảnh tổng quan Block C

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

Bả sơn matit căn hộ tầng 13 Block A, tầng 14 Block B

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

Tiếp tục bả sơn matit căn hộ tầng 17 Block C

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

Bả sơn matit hành lang căn hộ tầng 10 Block A, B

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

Tiếp tục đóng khung trần thạch cao căn hộ tầng 8 Block A, tầng 9 Block B

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

Lắp đặt khung cửa sổ căn hộ tầng 10 Block A, B

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 8 Block A, B và tầng 9 Block C

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018
Tiến độ dự án 9 view apartment ngày 12-03-2018
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City