Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Hình ảnh thực tế Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Hình ảnh tổng quan Block A

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Hình ảnh tổng quan Block B

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Hình ảnh tổng quan Block C

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Tô tường bao căn hộ tầng 16 Block A, B

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block C

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Bả sơn matit căn hộ tầng 9 Block A, tầng 10 Block B

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Bả sơn matit căn hộ tầng 16 Block C

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Đóng khung trần thành cao tầng 5 Block A, B

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Lắp đặt khung cửa sổ căn hộ tầng 5 Block A, B và tầng 7 Block C

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Lát gạch WC căn hộ tầng 5 Block A, B và tầng 8 Block C

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ (*)
QUÝ KHÁCH MUA ĐẦU TƯ HAY ĐỂ Ở? (*)

Có thể bạn quan tâm!

Thi công hệ thống M&E tầng 12 Block A, B, C chung cư 9 View quận 9 Hưng Thịnh

Tiến độ xây dựng 9 View Aparment quận 9 ngày 12-08-2017

Hình ảnh thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/08/2017 Tiến độ dự án …