Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Hình ảnh thực tế Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Hình ảnh tổng quan Block A

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Hình ảnh tổng quan Block B

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Hình ảnh tổng quan Block C

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Tô tường bao căn hộ tầng 16 Block A, B

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block C

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Bả sơn matit căn hộ tầng 9 Block A, tầng 10 Block B

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Bả sơn matit căn hộ tầng 16 Block C

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Đóng khung trần thành cao tầng 5 Block A, B

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Lắp đặt khung cửa sổ căn hộ tầng 5 Block A, B và tầng 7 Block C

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

Lát gạch WC căn hộ tầng 5 Block A, B và tầng 8 Block C

Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City