Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Hình ảnh thực tế Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Hình ảnh tổng quan Block A

Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Hình ảnh tổng quan Block B

Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Hình ảnh tổng quan Block C

Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Tô tường bao căn hộ tầng 13 Block A, B

Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Tô tường bao căn hộ tầng 17 Block C

Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Bả sơn matit căn hộ tầng 8 Block A, tầng 9 Block B

Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Bả sơn matit căn hộ tầng 13 Block C

Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Lắp đặt lan can căn hộ tầng 8 Block A và B, tầng 7 Block C

Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

Lắp đặt hệ thống PCCC hành lang tầng 17 Block A, B

Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ (*)
QUÝ KHÁCH MUA ĐẦU TƯ HAY ĐỂ Ở? (*)
Biên Hòa New City