Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

Công tác thi công xây tường tầng 1 khu E

Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

Công tác thi công cốp pha trụ tầng 1 khu F

Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

Công tác thi công xây tường tầng 1 khu G

Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

Công tác thi công cốp pha sàn tầng 2 khu J

Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

Công tác thi công xây tường khu K

Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

Công tác thi công xây tường khu L

Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

Công tác thi công tô trát tường khu M

Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

Công tác làm sạch cát đường bờ biển

Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018
Đánh giá bài viết

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City