Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas

Tháng Tư, 2017

 • 27 Tháng Tư

  Tiến độ thi công dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 27/04/2017

  Ngày 27/04/2017 tất cả các hạng mục cơ bản nhu cảnh quan, cây xanh, hồ bơi nước mặn, cổng chào chính dự án, biệt thự mẫu Cam Ranh Mystery Villas đã gần nhu hoàn thiện, chuẩn bị cho ngày trọng đại 30/04/2017-mở bán dự án Cam Ranh Mystery Villas. Tiến …

 • 21 Tháng Tư

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villa ngày 21/04/2017

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villa ngày 21/04/2017 Tiến độ thi công dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 21/04/2017 như sau: Hoàn thiện phần thô hồ bơi của dự án Trải đá mi đường xương cá và đường chính của dự án Hoàn thành phần thô biệt …

 • 12 Tháng Tư

  Tiến độ xây dựng dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 12/04/2017

  Tiến độ xây dựng dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 12/04/2017 Tiến độ xây dựng dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 12/04/2017 Tất cả các khách hàng đã mua cũng như những khách hàng đang có ý định mua hoặc quan tâm đến dự án Cam Ranh Mystery …

Tháng Ba, 2017

 • 20 Tháng Ba

  Tiến độ dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 20/03/2017

  Hình ảnh tiến độ thi công xây dựng dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 20/03/2017 Công tác san lấp mặt bằng đã cơ bản hoàn thành Nhận cập nhật tiến độ Cam Ranh Mystery Villas mỗi tháng Tất cả các khách hàng đã mua cũng như những khách hàng …