Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Tiến độ 9 View Apartment tháng 11-2017

Tiến độ thi công 9 View Apartment tháng 11/2017 như sau:

  • Thi công Hoàn thành xây tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B, C 9 View quận 9
  • Thi công Tô tường bao căn hộ tầng 11 Block A, tầng 12 Block B 9 View Apartment quận 9
  • Thi công Tô tường bao căn hộ tầng 16 Block C 9 View Apartment Hưng Thịnh
  • Thi công Bả sơn matit căn hộ tầng 6 Block A, tầng 5 Block B căn hộ 9 View quận 9
  • Thi công Bả sơn matit căn hộ tầng 8 Block C chung cư 9 View quận 9
  • Thi công hệ thống M&E căn hộ tầng 16 Block A và Block B, tầng 17 Block C dự án 9 View Apartment
  • Thi công Lắp đặt hệ thống PCCC hành lang tầng 17 Block C chung cư 9 View Apartment
  • Thi công Bả sơn matit hành lang căn hộ tầng 10 Block A, B 9 View Apartment

Hình ảnh thực tế thi công xây dựng dự án 9 View Apartment tháng 11/2017

Hình ảnh thi công tổng quan Block A dự án 9 View

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Hình ảnh thi công tổng quan Block B 9 View Apartment

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Hình ảnh thi công tổng quan Block C chung cư 9 View

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Thi công Hoàn thành xây tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B, C 9 View quận 9

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Thi công Tô tường bao căn hộ tầng 11 Block A, tầng 12 Block B 9 View Apartment quận 9

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Thi công Tô tường bao căn hộ tầng 16 Block C 9 View Apartment Hưng Thịnh

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Thi công Bả sơn matit căn hộ tầng 6 Block A, tầng 5 Block B căn hộ 9 View quận 9

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Thi công Bả sơn matit căn hộ tầng 8 Block C chung cư 9 View quận 9

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Thi công hệ thống M&E căn hộ tầng 16 Block A và Block B, tầng 17 Block C dự án 9 View Apartment

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Thi công Lắp đặt hệ thống PCCC hành lang tầng 17 Block C chung cư 9 View Apartment

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

Thi công Bả sơn matit hành lang căn hộ tầng 10 Block A, B 9 View Apartment

Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ xây dựng 9 View Apartment
Tiến độ 9 View Apartment tháng 11-2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ (*)
QUÝ KHÁCH MUA ĐẦU TƯ HAY ĐỂ Ở? (*)

Có thể bạn quan tâm!

Thi công cốt thép sàn tầng 12 - Block C dự án 9 View Apartment Hưng Thịnh

Hình ảnh xây dựng dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017

Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017 như sau: Thi công cốp …