Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Hình ảnh tổng quan Block A

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Hình ảnh tổng quan Block B

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Hình ảnh tổng quan Block C

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Sơn nước bên trong căn hộ đến tầng 17 Block A, B, C

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Lắp đặt cửa logia căn hộ tầng 4 – 15 Block A, B, C

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Lắp đặt cửa phòng ngủ căn hộ đến tầng 17 Block A, B, C

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 10 Block A, tầng 4 – 15 Block B, C

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ đến tầng 16 Block A, B, C

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Lắp đặt đèn chiếu sáng và thiết bị báo cháy hành lang căn hộ đến tầng 17 Block A, B, C

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

Ốp đá thang máy căn hộ đến tầng 17 Block A, B, C

Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City