Từ khóa: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

ÔNG NGUYỄN VĂN CƯỜNG PHÓ TGĐ THƯỜNG TRỰC HUNG THINH CORP KIÊM CHỦ TỊCH HĐQT HUNG THINH LAND ĐẠT TOP 10 PHONG CÁCH DOANH NHÂN

Ong-Nguyen-Van-Cuong

“Một doanh nghiệp có tâm trong kinh doanh nhất thiết phải tìm thấy tiếng nói chung giữa lợi nhuận công ty và giá trị mang lại cho khách hàng, nếu biết nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thực trên thị trường …

Xem thêm...