Từ khóa: Hoạt động từ thiện

HUNG THINH CORP ỦNG HỘ 4 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 12 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ TỈNH KHÁNH HÒA

Cơn bão số 12 đã qua đi nhưng những hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra vẫn còn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân tại các tỉnh miền Trung. Nhằm chung tay chia sẻ với những khó khăn mất mát của người dân, ngày 6/11 vừa …

Xem thêm...