Từ khóa: Hoạt Động Kinh Doanh

HƯNG THỊNH INCONS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Ngày 05/11/2017 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Capella Gallery Hall, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons) – Đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017. Toàn cảnh Đại …

Xem thêm...