Từ khóa: Bất động sản miền Bắc

Bất động sản “Miền Nam sẽ sôi động hơn miền Bắc” 2018

“Đánh giá về thị trường bất động sản trong năm 2018, chúng tôi cho rằng thị trường miền Nam sẽ sôi động hơn so với miền Bắc. Lượng cung nhà ở dự báo sẽ tăng mạnh trong giai đoạn 2018 – 2019”. Thị trường bất động sản miền Nam được nhận định …

Xem thêm...