Mặt cắt đứng Saigon Mia
Mặt cắt đứng Saigon Mia

Mặt bằng dự án căn hộ Saigon Mia | Bản rõ đẹp

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN SAIGON MIA

Mặt bằng tổng thễ dự án Saigon Mia
Mặt bằng tổng thễ dự án Saigon Mia

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

MẶT BẰNG SHOPHOUSE SAIGON MIA

Mặt bằng Shophouse Saigon Mia tầng 1
Mặt bằng Shophouse Saigon Mia tầng 1

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

 Mặt bằng Shophouse Saigon Mia tầng 2

Mặt bằng Shophouse Saigon Mia tầng 2

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

MẶT BẰNG OFFICETEL SAIGON MIA

Mặt bằng Officetel Saigon Mia tầng 3
Mặt bằng Officetel Saigon Mia tầng 3

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

Mặt bằng Officetel Saigon Mia tầng 4
Mặt bằng Officetel Saigon Mia tầng 4

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

MẶT BẰNG CĂN HỘ SAIGON MIA

Mặt bằng Saigon Mia tầng 5 (Căn hộ sân vườn)

Mặt bằng tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia
Mặt bằng tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

Mẫu căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5
Mẫu căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5

Mặt bằng Saigon Mia căn hộ điển hình tầng 6-18

Mặt bằng tầng 6-18 (Căn hộ điển hình Saigon Mia)
Mặt bằng tầng 6-18 (Căn hộ điển hình Saigon Mia)

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng căn hộ Saigon Mia)

Mặt bằng căn hộ Sân vườn Saigon Mia tầng 19

Mặt bằng tầng 19 (Căn hộ sân vườn Saigon Mia)
Mặt bằng tầng 19 (Căn hộ sân vườn Saigon Mia)

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng căn hộ Saigon Mia)

Mẫu căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 19
Mẫu căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 19

Mặt bằng Saigon Mia tầng 20-23 

Mặt bằng tầng 20-21-23 Mat bang tang 20-23 Saigon Mia
Mặt bằng tầng 20-21-23
Mat bang tang 20-23 Saigon Mia

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng căn hộ Saigon Mia)

Mặt bằng Saigon Mia tầng 24-26

Mặt bằng tầng 24-25-26 Mat bang tang 24-26 Saigon Mia
Mặt bằng tầng 24-25-26
Mat bang tang 24-26 Saigon Mia

QUAY LẠI TRANG THÔNG TIN CĂN HỘ SAIGON MIA

CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ SAIGON MIA

Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia
Thiết kế căn hộ Saigon Mia

CĂN HỘ MẪU SAIGON MIA

Căn hộ mẫu Saigon Mia
Căn hộ mẫu Saigon Mia
Căn hộ mẫu Saigon Mia
Căn hộ mẫu Saigon Mia
Căn hộ mẫu Saigon Mia
Căn hộ mẫu Saigon Mia
Căn hộ mẫu Saigon Mia
Căn hộ mẫu Saigon Mia

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ SAIGON MIA TRUNG SƠN

Tiến độ thanh toán Saigon Mia
Tiến độ thanh toán Saigon Mia

QUAY LẠI TRANG THÔNG TIN CĂN HỘ SAIGON MIA

Hotline Hung Thinh Land
Hotline Hung Thinh Land
Mặt bằng dự án căn hộ Saigon Mia | Bản rõ đẹp
5 (100%) 2 votes

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ (*)
QUÝ KHÁCH MUA ĐẦU TƯ HAY ĐỂ Ở? (*)

Có thể bạn quan tâm!

Một cuộc sống lí tưởng đang chờ đón bạn tại căn hộ Saigon Mia

Một cuộc sống lí tưởng đang chờ đón bạn tại căn hộ Saigon Mia Mang trong …