Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Mặt cắt đứng Saigon Mia
Mặt cắt đứng Saigon Mia

Mặt bằng dự án căn hộ Saigon Mia | Bản rõ đẹp

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN SAIGON MIA

Mặt bằng tổng thễ dự án Saigon Mia
Mặt bằng tổng thễ dự án Saigon Mia

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

MẶT BẰNG SHOPHOUSE SAIGON MIA

Mặt bằng Shophouse Saigon Mia tầng 1
Mặt bằng Shophouse Saigon Mia tầng 1

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

 Mặt bằng Shophouse Saigon Mia tầng 2

Mặt bằng Shophouse Saigon Mia tầng 2

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

MẶT BẰNG OFFICETEL SAIGON MIA

Mặt bằng Officetel Saigon Mia tầng 3
Mặt bằng Officetel Saigon Mia tầng 3

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

Mặt bằng Officetel Saigon Mia tầng 4
Mặt bằng Officetel Saigon Mia tầng 4

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

MẶT BẰNG CĂN HỘ SAIGON MIA

Mặt bằng Saigon Mia tầng 5 (Căn hộ sân vườn)

Mặt bằng tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia
Mặt bằng tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng Saigon Mia)

Mẫu căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5
Mẫu căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5

Mặt bằng Saigon Mia căn hộ điển hình tầng 6-18

Mặt bằng tầng 6-18 (Căn hộ điển hình Saigon Mia)
Mặt bằng tầng 6-18 (Căn hộ điển hình Saigon Mia)

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng căn hộ Saigon Mia)

Mặt bằng căn hộ Sân vườn Saigon Mia tầng 19

Mặt bằng tầng 19 (Căn hộ sân vườn Saigon Mia)
Mặt bằng tầng 19 (Căn hộ sân vườn Saigon Mia)

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng căn hộ Saigon Mia)

Mẫu căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 19
Mẫu căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 19

Mặt bằng Saigon Mia tầng 20-23 

Mặt bằng tầng 20-21-23 Mat bang tang 20-23 Saigon Mia
Mặt bằng tầng 20-21-23
Mat bang tang 20-23 Saigon Mia

(Rê chuộc vào mặt bằng để phóng to và xem chi tiết mặt bằng căn hộ Saigon Mia)

Mặt bằng Saigon Mia tầng 24-26

Mặt bằng tầng 24-25-26 Mat bang tang 24-26 Saigon Mia
Mặt bằng tầng 24-25-26
Mat bang tang 24-26 Saigon Mia

QUAY LẠI TRANG THÔNG TIN CĂN HỘ SAIGON MIA

CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ SAIGON MIA

CĂN HỘ MẪU SAIGON MIA

 

Căn hộ mẫu Sài Gòn Mia
Căn hộ mẫu Sài Gòn Mia
Căn hộ mẫu Sài Gòn Mia
Căn hộ mẫu Sài Gòn Mia
Căn hộ mẫu Sài Gòn Mia
Căn hộ mẫu Sài Gòn Mia
Căn hộ mẫu Sài Gòn Mia
Căn hộ mẫu Sài Gòn Mia

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ SAIGON MIA TRUNG SƠN

Tiến độ thanh toán Saigon Mia
Tiến độ thanh toán Saigon Mia

QUAY LẠI TRANG THÔNG TIN CĂN HỘ SAIGON MIA

Hotline Hung Thinh Land
Hotline Hung Thinh Land
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City