Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh

0949 600 555

Sơ Đồ Mặt Bằng Dự Án Vũng Tàu Melody

Phối Cảnh Tổng Quan Dự Án Vũng Tàu Melody

 

Tổng Quan Dự Án Vũng Tàu Melody

Sơ Đồ Mặt Bằng Dự Án Vũng Tàu Melody

 

Vũng Tàu Melody Block A

Vũng Tàu Melody Block B

Mặt Bằng Chi Tiết Từng Loại Căn Hộ

Mặt Bằng Căn Hộ 1 Phòng Ngủ

 

Melody Vũng Tàu mẫu căn hộ 48,94m2

Melody Vũng Tàu mẫu căn hộ 52,84 m2

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 59,48 m2

Mặt Bằng Căn Hộ 2 Phòng Ngủ

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 60,48 m2

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 73,18 m2

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 74,84 m2

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 83,30 m2

Mặt Bằng Căn Hộ 3 Phòng Ngủ

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 108,08 m2

 

Sơ Đồ Mặt Bằng Dự Án Vũng Tàu Melody
Đánh giá bài viết

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*bắt buộc)
EMAIL LIÊN HỆ (*bắt buộc)
DỰ ÁN LIÊN HỆ (*bắt buộc)
NỘI DUNG LIÊN HỆ (*bắt buộc)