Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh

0949 600 555

Mặt Bằng Chi Tiết Căn Hộ OfficeTel Sky Center

A-Mặt Bằng Tổng Thể Căn Hộ OfficeTel SkyCenter

B- Mặt Bằng Chi Tiết Căn Hộ OfficeTel SkyCenter

1. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại C1 SkyCenter

2. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại C2-C3-C4-C5-C8-C9-C10-C11-C12-C13-C14-C15-C16 SkyCenter

3. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại C6-C7 SkyCenter

4. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại D1 SkyCenter

5. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại D2-D3 SkyCenter

6. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại D4 SkyCenter

7. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại E1-E2-E3 SkyCenter

8. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại E4 SkyCente

Mặt Bằng Chi Tiết Căn Hộ OfficeTel Sky Center
Đánh giá bài viết

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*bắt buộc)
EMAIL LIÊN HỆ (*bắt buộc)
DỰ ÁN LIÊN HỆ (*bắt buộc)
NỘI DUNG LIÊN HỆ (*bắt buộc)