Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
mat bang tong the bien hoa universe complex
mat bang tong the bien hoa universe complex

Mặt bằng Biên Hòa Universe Complex

MẶT BẰNG TỔNG THỂ BIÊN HÒA UNIVERSE COMPLEX

Mặt bằng tổng thể các Block và tiện ích Biên Hòa Universe Complex
Mặt bằng tổng thể các Block và tiện ích Biên Hòa Universe Complex

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH BIÊN HÒA UNIVERSE COMPLEX

Mặt bằng dự án Biên Hòa Universe Complex tầng điển hình
Mặt bằng dự án Biên Hòa Universe Complex tầng điển hình

MẶT BẰNG BLOCK ELITE (E) & SUNSHINE (S) BIÊN HÒA UNIVERSE

Mặt bằng block ELITE (E) & SUNSHINE (S) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 1 và 2
Mặt bằng block ELITE (E) & SUNSHINE (S) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 1 và 2
Mặt bằng block ELITE (E) & SUNSHINE (S) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 3 và 4
Mặt bằng block ELITE (E) & SUNSHINE (S) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 3 và 4
Mặt bằng block ELITE (E) & SUNSHINE (S) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 5 và 6
Mặt bằng block ELITE (E) & SUNSHINE (S) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 5 và 6
Mặt bằng block ELITE (E) & SUNSHINE (S) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 7 và tầng điển hình 9-29
Mặt bằng block ELITE (E) & SUNSHINE (S) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 7 và tầng điển hình 9-29

MẶT BẰNG BLOCK MODERN (M) & DYNAMIC (D) BIÊN HÒA UNIVERSE

Mặt bằng block MODERN (M) & DYNAMIC (D) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 1
Mặt bằng block MODERN (M) & DYNAMIC (D) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 1
Mặt bằng block MODERN (M) & DYNAMIC (D) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 2
Mặt bằng block MODERN (M) & DYNAMIC (D) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 2
Mặt bằng block MODERN (M) & DYNAMIC (D) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng điển hình 3-29
Mặt bằng block MODERN (M) & DYNAMIC (D) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng điển hình 3-29

MẶT BẰNG BLOCK PASSION (P), LUCKY (L) & CLEVER (C) BIÊN HÒA UNIVERSE

Mặt bằng block PASSION (P), LUCKY (L) & CLEVER (C) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 1
Mặt bằng block PASSION (P), LUCKY (L) & CLEVER (C) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 1
Mặt bằng block PASSION (P), LUCKY (L) & CLEVER (C) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 2
Mặt bằng block PASSION (P), LUCKY (L) & CLEVER (C) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng 2
Mặt bằng block PASSION (P), LUCKY (L) & CLEVER (C) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng điển hình 3-28
Mặt bằng block PASSION (P), LUCKY (L) & CLEVER (C) dự án Biên Hòa Universe Complex tầng điển hình 3-28

CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ

Chi tiết thiết kế các loại mẫu căn hộ Bien Hoa Universe Complex
Chi tiết thiết kế các loại mẫu căn hộ Bien Hoa Universe Complex

CĂN HỘ MẪU

 • HÌNH 1
 • HÌNH 2
 • HÌNH 3
 • HÌNH 4
 • HÌNH 5
can ho mau bien hoa universe
Biên Hòa Universe
can ho mau bien hoa universe
Biên Hòa Universe
can ho mau bien hoa universe
Biên Hòa Universe
can ho mau bien hoa universe
Biên Hòa Universe
can ho mau bien hoa universe
Biên Hòa Universe

CÁC HƯỚNG VIEW CỦA BIÊN HÒA UNIVERSE

gach chan dep

 • HƯỚNG ĐÔNG
 • HƯỚNG NAM
 • HƯỚNG TÂY
 • HƯỚNG BẮC
 • ĐÔNG-NAM
 • ĐÔNG-BẮC
 • TÂY-NAM
 • TÂY-BẮC
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Đông
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Đông
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Nam
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Nam
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Tây
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Tây
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Bắc
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Bắc

Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Đông-Nam
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Đông-Nam
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Đông-Bắc
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Đông-Bắc
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Tây-Nam
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Tây-Nam
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Tây-Bắc
Hình ảnh thực tế hướng view Biên Hòa Universe nhìn về hướng Tây-Bắc
5/5 - (1 bình chọn)
Moonlight Centre Point

TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo Hưng Thịnh Land

(Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật