Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Hưng Thịnh Corp cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Ngày 03/02/2018 Hưng Thịnh Corp cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Hình ảnh lễ cất nóc dự án SaigonMia ngày 31-01-2018

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Đã cất nóc block Southern

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Đã cất nóc block Southern

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Southern

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Tô tường căn hộ tầng 6 – 12 block Southern

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Đã cất nóc block Central

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Đã cất nóc block Central

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Thi công tường bao căn hộ tầng 2 – 23 block Central

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Tô tường căn hộ tầng 10 – 17 block Central

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Đã cất nóc block Northern

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Đã cất nóc block Northern

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Northern

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

Tô tường căn hộ tầng 6 – 11 block Northern

Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
Hưng Thịnh Corp cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ (*)
QUÝ KHÁCH MUA ĐẦU TƯ HAY ĐỂ Ở? (*)