Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Moonlight Residences

Tháng Hai, 2019

 • 15 Tháng Hai

  Hình ảnh thi công Moonlight Residences ngày 15/02/2019

  Tiến độ Moonlight Đặng Văn Bi ngày 15/02/2019

  Tiến độ xây dựng Moonlight Residences ngày 15/02/2019 Tổng quan block A Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 14 block A Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block A Sơn nước hành lang căn hộ tầng 5 – 14 block A Tổng quan …

Tháng Một, 2019

 • 15 Tháng Một

  Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/01/2019

  Tiến độ thi công Moonlight Thủ Đức ngày 15/01/2019

  Hình ảnh thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/01/2019 Tổng quan block A Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 10 block A Hoàn thành lắp đặt cửa ra vào căn hộ block A Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 16 block A Hoàn …

Tháng Mười Hai, 2018

 • 15 Tháng Mười Hai

  Tiến độ xây dựng Moonlight Thủ Đức ngày 15/12/2018

  Hình ảnh thi công xây dựng Moonlight Đặng Văn Bi ngày 15/12/2018

  Hình ảnh thi công xây dựng Moonlight Thủ Đức ngày 15/12/2018 Tổng quan block A Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 6 block A Lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 19 block A Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 13 block A …

Tháng Mười Một, 2018

 • 15 Tháng Mười Một

  Hình ảnh thi công Moonlight Residences ngày 15/11/2018

  Hình ảnh thi công Moonlight Residences ngày 15/11/2018

  Tổng quan block A Hoàn thành bả sơn matit block A Hoàn thành thi công khung trần thạch cao căn hộ block A Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ block A Hoàn thành lát gạch căn hộ block A Lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – …

Tháng Mười, 2018

 • 15 Tháng Mười

  Hình ảnh Moonlight Residences ngày 15/10/2018

  Moonlight Residences Thủ Đức ngày 15/10/2018

  Tổng quan block A Bả sơn matit tầng 20 block A Thi công khung trần thạch cao căn hộ tầng 20 block A Ốp gạch WC căn hộ tầng 20 block A Lát gạch căn hộ tầng 19 block A Lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – …

Tháng Chín, 2018

 • 15 Tháng Chín

  Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/09/2018

  Moonlight Residences ngày 15/09/2018

  Tổng quan block A Bả sơn matit tầng 17 block A Thi công khung trần thạch cao tầng 17 block A Ốp gạch WC căn hộ tầng 18 block A Lát gạch căn hộ tầng 15 block A Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block A Tổng quan block …

Tháng Tám, 2018

 • 15 Tháng Tám

  Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

  Tiến độ Moonlight residences ngày 15-08-2018

  Tổng quan block A Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 20 block A Bả sơn matit tầng 16 block A Thi công khung trần thạch cao tầng 15 block A Ốp gạch WC căn hộ tầng 15 block A Lát gạch căn hộ tầng 7 block A Tiếp tục …

Tháng Bảy, 2018

 • 15 Tháng Bảy

  Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-07-2018

  Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/07/2018

  Hình ảnh thi công xây dựng dự án Moonlight Residences ngày 15-07-2018 Tổng quan block A Tô tường căn hộ tầng 20 block A Bả sơn matit tầng 14 block A Thi công khung trần thạch cao tầng 10 block A Ốp gạch WC căn hộ tầng 13 block A …

Tháng Sáu, 2018

Tháng Năm, 2018

 • 15 Tháng Năm

  Tiến độ Moonlight Residences ngày 15-05-2018

  Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/05/2018

  Hình ảnh thực tế Moonlight Residences ngày 15-05-2018 Tổng quan block A Thi công xây tường bao căn hộ tầng 21 block A Tô tường căn hộ tầng 15 block A Tô hành lang căn hộ tầng 15 block A Bả sơn matit tầng 10 block A Thi công khung trần …