Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Dự án mới

Tiến độ 9 View Apartment

Tháng Tám, 2018

 • 12 Tháng Tám

  Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

  Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/08/2018

  Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Sơn nước bên trong căn hộ đến tầng 17 Block A, B, C Lắp đặt cửa logia căn hộ tầng 4 – 15 Block A, B, C Lắp đặt cửa phòng ngủ …

Tháng Bảy, 2018

 • 12 Tháng Bảy

  Tiến độ xây dựng dự án 9 View ngày 12-07-2018

  Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/07/2018

  Hình ảnh xây dựng dự án 9 View ngày 12-07-2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Sơn nước bên trong căn hộ tầng 4 – 17 Block A, tầng 9 – 17 Block B, C Hoàn thành thi công …

Tháng Sáu, 2018

 • 12 Tháng Sáu

  Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-06-2018

  Tiến độ 9 View Apartment ngày 12/06/2018

  Hình ảnh xây dựng dự án 9 View Apartment ngày 12-06-2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Hoàn thành sơn lót bên trong căn hộ tầng 17 Block A, B, C Lát gạch căn hộ tầng 17 Block A, …

Tháng Năm, 2018

 • 12 Tháng Năm

  Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-05-2018

  Tiến độ 9 view Apartment ngày 12/05/2018

  Hình ảnh thi công dự án 9 View Apartment ngày 12-05-2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Sơn lót bên trong căn hộ tầng 17 Block A,B, C Lát gạch căn hộ tầng 12 Block A, tầng 16 Block …

Tháng Tư, 2018

 • 12 Tháng Tư

  Tiến độ 9 View Apartment ngày 12-04-2018

  Tiến độ 9 view Apartment ngày 12/04/2018

  Hình ảnh xây dựng căn hộ 9 View Apartment ngày 12-04-2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Bả sơn matit căn hộ tầng 17 Block A, B Bả sơn matit hành lang căn hộ tầng 17 Block A, B …

Tháng Ba, 2018

 • 12 Tháng Ba

  Tiến độ dự án 9 view apartment ngày 12-03-2018

  Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-03-2018

  Tiến độ dự án 9 view apartment ngày 12-03-2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B Bả sơn matit căn hộ tầng 13 Block A, tầng 14 …

Tháng Hai, 2018

 • 12 Tháng Hai

  Tiến độ dự án 9 View quận 9 ngày 12-02-2018

  Tiến độ dự án 9 View quận 9 ngày 12-02-2018

  Hình ảnh thi công dự án 9 View quận 9 ngày 12-02-2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Tô tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B Bả sơn matit căn hộ tầng 12 Block A, tầng …

Tháng Một, 2018

 • 12 Tháng Một

  Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

  Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018

  Hình ảnh thực tế Tiến độ chung cư 9 View ngày 12-01-2018 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Tô tường bao căn hộ tầng 16 Block A, B Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block C …

Tháng Mười Hai, 2017

 • 12 Tháng Mười Hai

  Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

  Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017

  Hình ảnh thực tế Tiến độ căn hộ 9 View ngày 12-12-2017 Hình ảnh tổng quan Block A Hình ảnh tổng quan Block B Hình ảnh tổng quan Block C Tô tường bao căn hộ tầng 13 Block A, B Tô tường bao căn hộ tầng 17 Block C Bả sơn …

Tháng Mười Một, 2017

 • 30 Tháng Mười Một

  Tiến độ 9 View Apartment tháng 11-2017

  Tiến độ xây dựng 9 View Apartment

  Tiến độ thi công 9 View Apartment tháng 11/2017 như sau: Thi công Hoàn thành xây tường bao căn hộ tầng 17 Block A, B, C 9 View quận 9 Thi công Tô tường bao căn hộ tầng 11 Block A, tầng 12 Block B 9 View Apartment quận 9 …