Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Saigon Mia

Tháng Năm, 2018

 • 3 Tháng Năm

  Tiến độ xây dựng Saigon Mia ngày 03-05-2018

  Tiến độ thi công Saigon Mia ngày 03-05-2018

  Hình ảnh xây dựng Saigon Mia ngày 03-05-2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 8 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 8 block Southern Lát gạch căn hộ tầng 8 block Southern Ốp gạch WC căn hộ tầng 8 block Southern Lắp đặt cửa …

Tháng Tư, 2018

 • 3 Tháng Tư

  Tiến độ xây dựng Saigon Mia ngày 03-04-2018

  Tiến độ saigon Mia ngày 03-04-2018

  Hình ảnh thi công dự án Saigon Mia ngày 03-04-2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Tô tường hành lang căn hộ tầng 21 block Southern Hình ảnh tổng thể block Central Hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Central Tô tường hành lang căn hộ tầng 24 block …

Tháng Ba, 2018

 • 3 Tháng Ba

  Tiến độ chung cư Saigon Mia ngày 03-03-2018

  Tiến độ chung cư Saigon Mia ngày 03-03-2018

  Hình ảnh tiến độ chung cư Saigon Mia ngày 03-03-2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 6 – 12 block Southern Tô tường hành lang căn hộ tầng 5 – 20 block Southern Hình ảnh tổng thể block Central Thi công xây tường …

Tháng Hai, 2018

 • 3 Tháng Hai

  Hưng Thịnh Corp cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

  Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

  Ngày 03/02/2018 Hưng Thịnh Corp cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn Hình ảnh lễ cất nóc dự án SaigonMia ngày 31-01-2018 Đã cất nóc block Southern Đã cất nóc block Southern Hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Southern Tô tường căn hộ tầng 6 – 12 …

Tháng Một, 2018

 • 3 Tháng Một

  Tiến độ xây dựng căn hộ Saigon Mia Trung Sơn ngày 03-01-2018

  Tiến độ dự án Saigon Mia ngày 03-01-2018

  Hình ảnh thực tế xây dựng căn hộ Saigon Mia Trung Sơn ngày 03-01-2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern Xây tường bao căn hộ tầng 15 – block Southern Thi công cốp pha sàn tầng 23 – block Central Thi công cốp pha sàn tầng …

Tháng Mười Hai, 2017

 • 4 Tháng Mười Hai

  Tiến độ xây dựng Mia Trung sơn tháng 12-2017

  Tiến độ xây dựng Mia Trung Sơn

  Tiến độ thi công xây dựng dự án Mia Trung Sơn tháng 12/2017 như sau: Hoàn thành thi công đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern Mia Trung Sơn Xây tường bao căn hộ tầng 8 – block Southern Sài Gòn Mia Xây tường bao căn hộ tầng …

Tháng Mười Một, 2017

 • 3 Tháng Mười Một

  Tiến độ thi công xây dựng Saigon Mia tháng 11-2017

  Tiến độ xây dựng Saigon Mia Trung Sơn

  Tiến độ xây dựng thi công dự án Saigon Mia tháng 11/2017 như sau: Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 21 – block Southern Saigon Mia Trung Sơn Tiến độ xây dựng Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 21 – block Southern Thi công cột sàn tầng 22 …

Tháng Mười, 2017

 • 3 Tháng Mười

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03-10-2017

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03-09-2017

  Hình ảnh thi công Saigon Mia Trung Sơn ngày 03/10/2017 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 – block Southern Saigon Mia Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 – block Southern căn hộ Saigon Mia Thi công cột sàn tầng 19 – block Southern căn hộ Saigon …

Tháng Chín, 2017

 • 3 Tháng Chín

  Tiến độ căn hộ Saigon Mia ngày 03-09-2017

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03-09-2017

  Hình ảnh thi công xây dựng căn hộ Saigon Mia Trung Sơn ngày 03/09/2017 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 – block Southern dự án Saigon Mia Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block Central Saigon Mia Thi công cốp pha sàn tầng 10 – block …

Tháng Tám, 2017

 • 3 Tháng Tám

  Tiến độ xây dựng Saigon Mia ngày 03-08-2017

  Thi công cốp pha sàn tầng 12 - block Southern dự án Saigon Mai

  Tiến độ Saigon Mia Hưng Thịnh ngày 03/08/2017 Tiến độ xây dựng mới nhất dự án Sài Gòn Mai ngày 03/08/2017 như sau: Thi công cốp pha sàn tầng 12 – block Southern Thi công cốp pha sàn tầng 7 – block Central Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng …