Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Saigon Mia

Tháng Mười Một, 2018

 • 3 Tháng Mười Một

  Hình ảnh xây dựng Saigon Mia ngày 03/11/2018

  Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn ngày 03/11/2018

  Hình ảnh thi công xây dựng Saigon Mia ngày 03/11/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 …

Tháng Mười, 2018

 • 3 Tháng Mười

  Hình ảnh thi công xây dựng Saigon Mia ngày 03/10/2018

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

  Hình ảnh thi công xây dựng Saigon Mia ngày 03/10/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Sơn lót căn hộ tầng 6 – 10 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern Lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 block Southern Ốp gạch …

Tháng Chín, 2018

 • 3 Tháng Chín

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

  Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 22 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 16 block Southern Lát gạch căn hộ tầng 12 block Southern Ốp gạch WC căn hộ tầng 14 block Southern Lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block Southern Hình …

Tháng Tám, 2018

 • 3 Tháng Tám

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

  Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 13 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 13 block Southern Lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block Southern Hình ảnh tổng thể block Central Bả sơn matit tầng 12 block Central Thi công khung trần thạch …

Tháng Bảy, 2018

 • 3 Tháng Bảy

  Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn ngày 03-07-2018

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

  Hình ảnh thực tế Saigon Mia Trung Sơn ngày 03-07-2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 12 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 12 block Southern Lắp đặt hệ thống M&E tầng 16 block Southern Hình ảnh tổng thể block Central Bả sơn matit …

Tháng Sáu, 2018

 • 3 Tháng Sáu

  Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03-06-2018

  Tiến độ thi công dự án Saigon Mia ngày 03-06-2018

  Hình ành thực tế dự án Saigon Mia ngày 03-06-2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 8 block Southern Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 12 block Southern Hình ảnh tổng thể block Central Bả sơn matit tầng 8 block …

Tháng Năm, 2018

 • 3 Tháng Năm

  Tiến độ xây dựng Saigon Mia ngày 03-05-2018

  Tiến độ thi công Saigon Mia ngày 03-05-2018

  Hình ảnh xây dựng Saigon Mia ngày 03-05-2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 8 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 8 block Southern Lát gạch căn hộ tầng 8 block Southern Ốp gạch WC căn hộ tầng 8 block Southern Lắp đặt cửa …

Tháng Tư, 2018

 • 3 Tháng Tư

  Tiến độ xây dựng Saigon Mia ngày 03-04-2018

  Tiến độ saigon Mia ngày 03-04-2018

  Hình ảnh thi công dự án Saigon Mia ngày 03-04-2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Tô tường hành lang căn hộ tầng 21 block Southern Hình ảnh tổng thể block Central Hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Central Tô tường hành lang căn hộ tầng 24 block …

Tháng Ba, 2018

 • 3 Tháng Ba

  Tiến độ chung cư Saigon Mia ngày 03-03-2018

  Tiến độ chung cư Saigon Mia ngày 03-03-2018

  Hình ảnh tiến độ chung cư Saigon Mia ngày 03-03-2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 6 – 12 block Southern Tô tường hành lang căn hộ tầng 5 – 20 block Southern Hình ảnh tổng thể block Central Thi công xây tường …

Tháng Hai, 2018

 • 3 Tháng Hai

  Hưng Thịnh Corp cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

  Cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn

  Ngày 03/02/2018 Hưng Thịnh Corp cất nóc dự án Saigon Mia Trung Sơn Hình ảnh lễ cất nóc dự án SaigonMia ngày 31-01-2018 Đã cất nóc block Southern Đã cất nóc block Southern Hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Southern Tô tường căn hộ tầng 6 – 12 …