Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Saigon Mia

Tháng Ba, 2019

 • 3 Tháng Ba

  Hình ảnh thi công xây dựng Saigon Mia ngày 03/03/2019

  Tiến độ xây dựng Saigon Mia ngày 03/03/2019

  Hình ảnh thực tế dự an Saigon Mia ngày 03/03/2019 Hình ảnh tổng thể block Southern Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Southern Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 12 block Southern Thi công lắp đặt cửa …

Tháng Hai, 2019

 • 3 Tháng Hai

  Hình ảnh dự án Saigon Mia ngày 03/02/2019

  Hình ảnh thi công Saigon Mia

  Hình ảnh thực tế Saigon Mia ngày 03/02/2019 Hình ảnh tổng thể block Southern Thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Southern Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 9 block Southern Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ …

Tháng Một, 2019

 • 3 Tháng Một

  Tiến độ Mia Trung Sơn 03/01/2019

  Hình ảnh thực tế dự án Saigon Mia

  Hình ảnh thực tế dự án Saigon Mia Hình ảnh tổng thể block Southern Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 20 block Southern Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Southern Ốp đá thang máy căn hộ tầng 21 block Southern Hoàn thành bả …

Tháng Mười Hai, 2018

 • 3 Tháng Mười Hai

  Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn ngày 03/12/2018

  Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn

  Tiến độ dự án Saigon Mia Trung Sơn ngày 03/12/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng …

Tháng Mười Một, 2018

 • 3 Tháng Mười Một

  Hình ảnh xây dựng Saigon Mia ngày 03/11/2018

  Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn ngày 03/11/2018

  Hình ảnh thi công xây dựng Saigon Mia ngày 03/11/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 …

Tháng Mười, 2018

 • 3 Tháng Mười

  Hình ảnh thi công xây dựng Saigon Mia ngày 03/10/2018

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

  Hình ảnh thi công xây dựng Saigon Mia ngày 03/10/2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Sơn lót căn hộ tầng 6 – 10 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern Lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 block Southern Ốp gạch …

Tháng Chín, 2018

 • 3 Tháng Chín

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03/09/2018

  Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 22 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 16 block Southern Lát gạch căn hộ tầng 12 block Southern Ốp gạch WC căn hộ tầng 14 block Southern Lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block Southern Hình …

Tháng Tám, 2018

 • 3 Tháng Tám

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

  Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 13 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 13 block Southern Lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block Southern Hình ảnh tổng thể block Central Bả sơn matit tầng 12 block Central Thi công khung trần thạch …

Tháng Bảy, 2018

 • 3 Tháng Bảy

  Tiến độ Saigon Mia Trung Sơn ngày 03-07-2018

  Tiến độ Saigon Mia ngày 03-07-2018

  Hình ảnh thực tế Saigon Mia Trung Sơn ngày 03-07-2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Bả sơn matit tầng 12 block Southern Thi công khung trần thạch cao tầng 12 block Southern Lắp đặt hệ thống M&E tầng 16 block Southern Hình ảnh tổng thể block Central Bả sơn matit …

Tháng Sáu, 2018

 • 3 Tháng Sáu

  Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03-06-2018

  Tiến độ thi công dự án Saigon Mia ngày 03-06-2018

  Hình ành thực tế dự án Saigon Mia ngày 03-06-2018 Hình ảnh tổng thể block Southern Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 8 block Southern Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 12 block Southern Hình ảnh tổng thể block Central Bả sơn matit tầng 8 block …