Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas

Tháng Ba, 2019

 • 1 Tháng Ba

  Hình ảnh thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery ngày 01/03/2019

  Hình ảnh thi công Cam Ranh Mystery ngày 01/03/2019

  Biệt thự Cam Ranh Mystery ngày 01/03/2019 Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công tầng thượng khu D Công tác thi công tầng thượng khu E Công tác thi công xây tường khu F Công tác thi công tô trát tường khu G Công tác …

Tháng Hai, 2019

 • 1 Tháng Hai

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

  Tiến độ Cam Ranh Mystery ngày 01/02/2019

  Hình ảnh Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019 Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công tô trát tường khu B Công tác thi công tầng thượng khu D Công tác thi công tô trát tường khu E Công tác thi công xây tường khu F …

Tháng Một, 2019

 • 1 Tháng Một

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

  Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

  Hình ảnh Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019 Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công cốt thép sàn khu C Công tác thi công cốt thép khu F Công tác thi công cốp pha trụ khu H Công tác thi công xây tường khu I …

Tháng Mười Hai, 2018

 • 1 Tháng Mười Hai

  Tiến độ dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

  Hình ảnh thi công biệt thự Cam Ranh Mystery ngày 01/12/2018

  Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018 Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công cốt thép sàn khu B Công tác thi công cốt thép sàn khu E Công tác thi công cốp pha sàn khu F Công tác thi công cốp pha trụ khu G …

Tháng Mười Một, 2018

 • 9 Tháng Mười Một

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery ngày 01/11/2018

  Hình ảnh thực tế Cam Ranh Mystery ngày 01/11/2018

  Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công cốt thép sàn tầng 1 khu F Công tác thi công tô trát tường khu G Công tác thi công xây tường khu I Công tác thi công tô trát tường khu J Công tác thi công xây …

 • 9 Tháng Mười Một

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2018

  Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công xây tường khu B Công tác thi công xây tường khu E Công tác thi công xây tường khu I Công tác thi công cốp pha khu J Công tác thi công cốp pha sàn khu K Công …

Tháng Chín, 2018

 • 1 Tháng Chín

  Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

  Tiến độ Camranh Mystery ngày 01/09/2018

  Công tác thi công xây tường tầng 1 khu E Công tác thi công cốp pha trụ tầng 1 khu F Công tác thi công xây tường tầng 1 khu G Công tác thi công cốp pha sàn tầng 2 khu J Công tác thi công xây tường khu K …

Tháng Tám, 2018

 • 1 Tháng Tám

  Hình ảnh thực tế Cam Ranh Mystey ngày 01-08-2018

  Hình ảnh thực tế Cam Ranh Mystery ngày 01/08/2018

  Hình ảnh thi công xây dựng Cam Ranh Mystey ngày 01-08-2018 Công tác thi công tô trát tường khu D Công tác thi công cốp pha trụ tầng 2 Khu E Công tác thi công cấp phối đường nội bộ khu G Công tác thi công tô trát tường khu J …

Tháng Bảy, 2018

 • 1 Tháng Bảy

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas ngày 01-07-2018

  Hình ảnh thực tế dự án biệt thự biển Cam Ranh Mystery ngày 01/07/2018

  Hình ảnh thực tế thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01-07-2018 Hình ảnh cổng chào mặt tiền dự án Hình ảnh khu cảnh quan mặt tiền dự án Hình ảnh cảnh quan khu nội bộ dự án Công tác thi công cốp pha sàn tầng 2 Khu A Công tác …

Tháng Sáu, 2018

 • 1 Tháng Sáu

  Tiến độ Cam Ranh Mystery ngày 01-06-2018

  Hình ảnh thi công Cam Ranh Mystery ngày 01/06/2018

  Hình ảnh thi công dự án Cam Ranh Mystery ngày 01-06-2018 Công tác thi công xây tường tầng 1 Khu A Công tác thi công cốp pha tầng thượng Khu G Công tác thi công cốp pha trụ tầng 2 Khu K Công tác thi công tô trát tường mặt ngoài …