Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas

Tháng Hai, 2020

 • 13 Tháng Hai

  Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery ngày 13/02/2020

  Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery tháng 2/2020

  Cập nhật hình ảnh thi công Cam Ranh Mystery ngày 13/02/2020 Công tác thi công lắp đặt khung cửa kính khu A Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn biệt thự khu A Công tác thi công lắp đặt khung cửa kính khu B Công tác thi …

Tháng Mười Hai, 2019

 • 1 Tháng Mười Hai

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2019

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2019 Công tác thi công lắp đặt khung cửa kính khu G Công tác thi công lát nền gạch men khu G Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn biệt thự khu G Công tác thi công bả sơn matit …

Tháng Mười, 2019

 • 1 Tháng Mười

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2019

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas tháng 10/2019

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/10/2019 Công tác thi công cổng Villa khu A Công tác thi công bả sơn matit và lắp đặt khung cửa kính khu A Công tác thi công cổng Villa khu B Công tác thi công lắp đặt khung cửa kính khu B …

Tháng Sáu, 2019

 • 1 Tháng Sáu

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas 01/06/2019

  Hoàn thành công tác thi công lắp đặt cẩu tháp xây dựng

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas 01/06/2019 Tiếp tục thi công tô trát tường khu A Tiếp tục thi công tô trát tường khu B Tiếp tục thi công cốp pha sàn khu C Tiếp tục thi công tầng thượng khu D Tiếp tục thi công tô trát tường khu …

Tháng Tư, 2019

 • 1 Tháng Tư

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019

  Tiếp tục thi công lắp đặt cẩu tháp xây dựng khách sạn dự án

  Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/04/2019 Tiếp tục thi công xây tường khu A Tiếp tục thi công tô trát tường khu B Tiếp tục thi công tầng thượng khu D Tiếp tục thi công tô trát tường khu E Tiếp tục thi công xây tường khu F …

Tháng Ba, 2019

 • 1 Tháng Ba

  Hình ảnh thi công Biệt thự Cam Ranh Mystery ngày 01/03/2019

  Hình ảnh thi công Cam Ranh Mystery ngày 01/03/2019

  Biệt thự Cam Ranh Mystery ngày 01/03/2019 Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công tầng thượng khu D Công tác thi công tầng thượng khu E Công tác thi công xây tường khu F Công tác thi công tô trát tường khu G Công tác …

Tháng Hai, 2019

 • 1 Tháng Hai

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019

  Tiến độ Cam Ranh Mystery ngày 01/02/2019

  Hình ảnh Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/02/2019 Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công tô trát tường khu B Công tác thi công tầng thượng khu D Công tác thi công tô trát tường khu E Công tác thi công xây tường khu F …

Tháng Một, 2019

 • 1 Tháng Một

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

  Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019

  Hình ảnh Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/01/2019 Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công cốt thép sàn khu C Công tác thi công cốt thép khu F Công tác thi công cốp pha trụ khu H Công tác thi công xây tường khu I …

Tháng Mười Hai, 2018

 • 1 Tháng Mười Hai

  Tiến độ dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018

  Hình ảnh thi công biệt thự Cam Ranh Mystery ngày 01/12/2018

  Cam Ranh Mystery Villas ngày 01/12/2018 Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công cốt thép sàn khu B Công tác thi công cốt thép sàn khu E Công tác thi công cốp pha sàn khu F Công tác thi công cốp pha trụ khu G …

Tháng Mười Một, 2018

 • 9 Tháng Mười Một

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery ngày 01/11/2018

  Hình ảnh thực tế Cam Ranh Mystery ngày 01/11/2018

  Công tác thi công xây tường khu A Công tác thi công cốt thép sàn tầng 1 khu F Công tác thi công tô trát tường khu G Công tác thi công xây tường khu I Công tác thi công tô trát tường khu J Công tác thi công xây …