Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 - Block D chung cư Florita quận 7
Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 - Block D chung cư Florita quận 7

Hình ảnh xây dựng dự án Florita ngày 08/03/2017

Hình ảnh xây dựng dự án Florita ngày 08/03/2017

Tổng thể Block A dự án Florita
Tổng thể Block A
Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 - Block A căn hộ Florita
Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 – Block A
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 - Block A dự án Florita
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block A
Thi công hệ thống M&E đến tầng 16 - Block A chung cư Florita
Thi công hệ thống M&E đến tầng 16 – Block A
Tổng thể Block B dự án chung cư Florita quận 7
Tổng thể Block B
Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 - Block B căn hộ Florita HimLam
Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block B
Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block B dự án Florita HimLam
Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block B
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 6 - Block B chung cư Florita HimLam
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 6 – Block B
Thi công hệ thống M&E đến tầng 11 - Block B dự án căn hộ florita Him Lam
Thi công hệ thống M&E đến tầng 11 – Block B
Tổng thể Block C căn hộ Florita Hưng Thịnh
Tổng thể Block C
Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 - Block C dự án Florita Hưng Thịnh
Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block C
Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block C chung cư Florita Hưng Thịnh
Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block C
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 8 - Block C dự án Florita Hưng Thịnh
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 8 – Block C
Thi công hệ thống M&E đến tầng 11 - Block C căn hộ Florita quận 7
Thi công hệ thống M&E đến tầng 11 – Block C
Tổng thể Block D dự án Florita quận 7
Tổng thể Block D
Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 - Block D chung cư Florita quận 7
Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block D
 Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block D căn hộ Florita HimLam quận 7

Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block D
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 14 - Block D dự án Florita HimLam quận 7
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 14 – Block D
Thi công hệ thống M&E đến tầng 13 - Block D chung cư Florita HimLam quận 7
Thi công hệ thống M&E đến tầng 13 – Block D

Tiến độ xây dựng dự án Florita Hưng Thịnh ngày 08/03/2017 như sau:

– Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 9 – Block A
– Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block A
– Thi công hệ thống M&E đến tầng 16 – Block A
– Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block B
– Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block B
– Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 6 – Block B
– Thi công hệ thống M&E đến tầng 11 – Block B
– Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block C
– Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block C
– Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 8 – Block C
– Thi công hệ thống M&E đến tầng 11 – Block C
– Thi công xây tường bao căn hộ đến tầng 18 – Block D
– Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 7 – Block D
– Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 14 – Block D
– Thi công hệ thống M&E đến tầng 13 – Block D

Căn hộ Florita

Hình ảnh xây dựng dự án Florita ngày 08/03/2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ (*)
QUÝ KHÁCH MUA ĐẦU TƯ HAY ĐỂ Ở? (*)

Có thể bạn quan tâm!

Tổng thể Block D dự án căn hộ Florita quận 7 căn hộ Florita Hưng Thịnh

Hình ảnh thực tế thi công dự án Florita ngày 08/05/2017

Tiến độ thi công xây dựng dự án Florita quận 7 ngày 08/05/2017 như sau: …