Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tổng thể Block C dự án căn hộ florita Him Lam
Tổng thể Block C dự án căn hộ florita Him Lam

Hình ảnh tiến độ dự án Florita ngày 08/01/2017

Tổng thể Block A dự án Florita
Tổng thể Block A
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 14 - Block A căn hộ Florita
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 14 – Block A
Thi công hệ thống M&E đến tầng 9 - Block A dự án Florita
Thi công hệ thống M&E đến tầng 9 – Block A
Thi công hệ thống M&E đến tầng 9 - Block A chung cư Florita
Thi công hệ thống M&E đến tầng 9 – Block A
Tổng thể Block B dự án chung cư Florita quận 7
Tổng thể Block B
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 12 - Block B căn hộ Florita HimLam
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 12 – Block B
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 - Block B dự án Florita HimLam
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 – Block B
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 - Block B chung cư Florita HimLam
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 – Block B
Tổng thể Block C dự án căn hộ florita Him Lam
Tổng thể Block C
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 12 - Block C căn hộ Florita Hưng Thịnh
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 12 – Block C
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 - Block C dự án Florita Hưng Thịnh
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 – Block C
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 - Block C chung cư Florita Hưng Thịnh
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 – Block C
Tổng thể Block D dự án Florita Hưng Thịnh
Tổng thể Block D
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 17 - Block D căn hộ Florita quận 7
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 17 – Block D
Thi công hệ thống M&E đến tầng 8 - Block D dự án Florita quận 7
Thi công hệ thống M&E đến tầng 8 – Block D
Thi công hệ thống M&E đến tầng 8 - Block D chung cư Florita quận 7
Thi công hệ thống M&E đến tầng 8 – Block D
Thi công xây tô tường bên trong căn hộ đến tầng 5 - Block B & C căn hộ Florita HimLam quận 7
Thi công xây tô tường bên trong căn hộ đến tầng 5 – Block B & C
Thi công xây tô tường bên trong căn hộ đến tầng 5 - Block B & C dự án Florita HimLam quận 7
Thi công xây tô tường bên trong căn hộ đến tầng 5 – Block B & C
Thi công xây tô tường bên trong căn hộ đến tầng 5 - Block B & C chung cư Florita HimLam quận 7
Thi công xây tô tường bên trong căn hộ đến tầng 5 – Block B & C  Florita

Tiến độ dự án căn hộ Florita quận 7 ngày 08/01/2017 như sau:

– Thi công tường bao căn hộ đến tầng 14 – Block A
– Thi công hệ thống M&E đến tầng 9 – Block A 
– Thi công tường bao căn hộ đến tầng 12 – Block B
– Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 – Block B
– Thi công tường bao căn hộ đến tầng 12 – Block C
– Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 – Block C
– Thi công tường bao căn hộ đến tầng 17 – Block D
– Thi công hệ thống M&E đến tầng 8 – Block D
– Thi công xây tô tường bên trong căn hộ đến tầng 5 – Block B & C

Căn hộ Florita khu dân cư Him Lam – Quận 7

Hình ảnh tiến độ dự án Florita ngày 08/01/2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City