Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C chung cư Monlight Park View Hưng Thịnh
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C chung cư Monlight Park View Hưng Thịnh

Hình ảnh thi công xây dựng căn hộ Moonlight Park View ngày 24/01/2017

Hình ảnh thi công xây dựng căn hộ Moonlight Park View ngày 24/01/2017

Thi công sàn kỹ thuật block A,B dự án Monlight Park View
Thi công sàn kỹ thuật block A,B dự án Monlight Park View
Thi công sàn kỹ thuật block A,B can ho Monlight Park View
Thi công sàn kỹ thuật block A,B can ho Monlight Park View
Thi công sàn kỹ thuật block A,B chung cư Monlight Park View
Hình ảnh thi công xây dựng căn hộ Moonlight Park View ngày 24/01/2017 Thi công sàn kỹ thuật block A,B chung cư Monlight Park View
Thi công sàn kỹ thuật block A,B căn hộ Monlight Park View Hưng Thịnh
Thi công sàn kỹ thuật block A,B căn hộ Monlight Park View Hưng Thịnh
Thi công sàn kỹ thuật block A,B dự án Monlight Park View Hưng Thịnh
Thi công sàn kỹ thuật block A,B dự án Monlight Park View Hưng Thịnh
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C chung cư Monlight Park View Hưng Thịnh
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C chung cư Monlight Park View Hưng Thịnh
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C căn hộ Monlight Park View Bình Tân
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C căn hộ Monlight Park View Bình Tân
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C dự án Monlight Park View Bình Tân
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C dự án Monlight Park View Bình Tân
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C chung cư Monlight Park View Bình Tân
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C chung cư Monlight Park View Bình Tân

Tiến độ thi công căn hộ Moonlight Park View Hưng Thịnh ngày 24/01/2017 như sau:

– Thi công sàn kỹ thuật block A,B dự án Monlight Park View Hưng Thịnh
– Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 block C chung cư Monlight Park View Hưng Thịnh

Căn hộ Moonlight Park View đường số 7 – Bình Tân

Hình ảnh thi công xây dựng căn hộ Moonlight Park View ngày 24/01/2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City