Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Hình ảnh Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Tổng quan block A, B Moonlight Park View

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 18 block A, B

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 17 block A, B

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Tổng quan block C

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 18 block C

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 17 block C

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Một số căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Một số căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Công tác thi công khu vực cảnh quan

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018

Công tác thi công khu vực cảnh quan

Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
Thực tế Moonlight Park View ngày 16/10/2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
CĂN HỘ Q7 BOULEVARD