Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Hình ảnh dự án Saigon Mia ngày 03/02/2019

Hình ảnh thực tế Saigon Mia ngày 03/02/2019

Hình ảnh tổng thể block Southern

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Southern

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 9 block Southern

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 9 block Southern

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Hình ảnh tổng thể block Central

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 26 block Central

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 9 block Central

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 9 block Central

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Hình ảnh tổng thể block Northern

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Northern

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 9 block Northern

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 9 block Northern

Hình ảnh thi công Saigon Mia
Hình ảnh thi công Saigon Mia

 

0/5 (0 Reviews)

Xem thêm: Danh sách các dự án căn hộ Hưng Thịnh đã triển khai, danh sách các dự án đất nền Hưng Thịnh đã triển khai

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
SAIGON GARDEN RIVERSIDE