Tiến Độ Thi Công Căn Hộ Sài Gòn Mia Tiến Độ Thi Công Căn Hộ Sài Gòn Mia

Trang chủTin tức & sự kiện Tiến Độ Thi Công Căn Hộ Sài Gòn Mia

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

2016-06-03

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ CĂN HỘ SÂN VƯỜN SÀI GÒN MIA TẦNG 5

 

mặt bằng căn hộ sân vườn tầng 5 sài gòn mia

 

Mặt bằng căn hộ sân vườn tầng 5 - sài gòn mia

(Click vào hình ảnh để phóng to)

 

Mặt bằng căn hộ mẫu tầng 5 Sài Gòn Mia

Mặt bằng căn hộ mẫu tầng 5 - Sài Gòn Mia

 

II-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK CENTRAL

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C02

 

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C16

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C16

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C17

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C17

 

 

 

III-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK SOUTH

 Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S15

 

IV-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK NORTH

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N01 

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N15

 

QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ SÀI GÒN MIA

goi cho chung toi