Thông Tin Dư Án Vũng Tàu Melody Thông Tin Dư Án Vũng Tàu Melody

Trang chủTin tức & sự kiện Thông Tin Dư Án Vũng Tàu Melody

Sơ Đồ Mặt Bằng Dự Án Vũng Tàu Melody

2015-08-08

Phối Cảnh Tổng Quan Dự Án Vũng Tàu Melody

Sơ Đồ Mặt Bằng Dự Án Vũng Tàu Melody

Tổng Quan Dự Án Vũng Tàu Melody

 

Sơ Đồ Mặt Bằng Dự Án Vũng Tàu Melody

Sơ Đồ Mặt Bằng Dự Án Vũng Tàu Melody

 

Vũng Tàu Melody Block A

Sơ Đồ Mặt Bằng Dự Án Vũng Tàu Melody

 

Vũng Tàu Melody Block B

Vung Tau Melody Block B

 

 

Mặt Bằng Chi Tiết Từng Loại Căn Hộ

Mặt Bằng Căn Hộ 1 Phòng Ngủ

Mau-can-ho-48,94m2

Melody Vũng Tàu mẫu căn hộ 48,94m2

Mau-can-ho-52,84m2

Melody Vũng Tàu mẫu căn hộ 52,84 m2

Mau-can-ho-59,48-m2

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 59,48 m2

 

Mặt Bằng Căn Hộ 2 Phòng Ngủ

Mau-can-ho-60,48-m2

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 60,48 m2

Mau-can-ho-73,18-m2

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 73,18 m2

Mau-can-ho-74,84-m2

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 74,84 m2

Mau-can-ho-83.30-m2

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 83,30 m2

 

Mặt Bằng Căn Hộ 3 Phòng Ngủ

Mau-can-ho-108,08-m2

Vũng Tàu Melody-mẫu căn hộ 108,08 m2

 


goi cho chung toi