Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh
0949.600.555

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

Đánh giá bài viết

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ CĂN HỘ SÂN VƯỜN SÀI GÒN MIA TẦNG 5

mặt bằng căn hộ sân vườn tầng 5 sài gòn mia

Mặt bằng căn hộ sân vườn tầng 5 – sài gòn mia

(Click vào hình ảnh để phóng to)

Mặt bằng căn hộ mẫu tầng 5 Sài Gòn Mia

Mặt bằng căn hộ mẫu tầng 5 – Sài Gòn Mia

II-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK CENTRAL

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C16

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C16

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C17

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C17

III-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK SOUTH

 Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S15

IV-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK NORTH

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N01 

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N15

QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ SÀI GÒN MIA

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*bắt buộc)
EMAIL LIÊN HỆ (*bắt buộc)
DỰ ÁN LIÊN HỆ (*bắt buộc)
NỘI DUNG LIÊN HỆ (*bắt buộc)

About Hung Thinh Land

HỆ THỐNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH (HUNGTHINHLAND) trực thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN SGD BĐS HƯNG THỊNH (đơn vị thành viên của HUNG THINH CORP) là một trong những sàn giao dịch hàng đầu tại Tp.HCM về tư vấn và dịch vụ địa ốc hiện nay. Với tiêu chí hoạt động "UY TÍN - HIỆU QUẢ - CHÍNH XÁC", cùng đội ngũ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh giàu kinh nghiệm. Thời gian qua, Chúng tôi đã đáp ứng được nhu cầu giao dịch về bất động sản của Khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm!

Lễ bế mạc tuần lễ triển lãm bất động sản “15 năm hành trình vì một cộng đồng hưng thịnh”

Lễ bế mạc tuần lễ triển lãm bất động sản “15 năm hành trình vì ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *