Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh
0949.600.555
Home / Tiến độ thi công Căn Hộ Sài Gòn Mia / Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

Đánh giá bài viết

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ CĂN HỘ SÂN VƯỜN SÀI GÒN MIA TẦNG 5

mặt bằng căn hộ sân vườn tầng 5 sài gòn mia

Mặt bằng căn hộ sân vườn tầng 5 – sài gòn mia

(Click vào hình ảnh để phóng to)

Mặt bằng căn hộ mẫu tầng 5 Sài Gòn Mia

Mặt bằng căn hộ mẫu tầng 5 – Sài Gòn Mia

II-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK CENTRAL

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C16

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C16

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia - Mã căn C17

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Saigon Mia – Mã căn C17

III-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK SOUTH

 Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn S15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn S15

IV-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK NORTH

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N01 

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N01

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N02

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N03

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N04

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N05

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N06

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N07

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N08

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N09

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N10

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N11

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N12

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N12A

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N14

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia - Mã căn N15

Chi tiết thiết kế tầng 5 căn hộ sân vườn Sai gon Mia – Mã căn N15

QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ SÀI GÒN MIA

Nhận báo giá

Có thể bạn quan tâm!

8 Lý do nên chọn mua căn hộ Moonlight Park View Hưng Thịnh

8 Lý do nên chọn mua căn hộ Moonlight Park View Hưng Thịnh 5 (100%) ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *