Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh
0949.600.555

Tiến độ xây dựng Vũng Tàu Melody

Tháng Năm, 2017

 • 1 Tháng Năm

  Tiến độ thi công dự án Vũng Tàu Melody ngày 01/05/2017

  Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án dự án Melody Vũng Tàu Hưng Thịnh

  Tiến độ xây dựng căn hộ dự án Vũng Tàu Melody ngày 01/05/2017 như sau: Đóng trần thạch cao hành lang từ tầng 7 đến tầng 12 block A; tầng 6,7,9 block B căn hộ Vũng Tàu Melody Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 5 đến tầng 25 ...

Tháng Tư, 2017

 • 1 Tháng Tư

  Tiến độ dự án Vũng Tàu Melody ngày 01/04/2017

  Công tác xây tô hoàn thiện mặt tiền dự án block A và block B căn hộ chung cư Melody Vũng Tàu Hưng Thịnh

  Tiến độ thi công xây dựng dự án Vũng Tàu Melody Hưng Thịnh ngày 01/04/2017 như sau: Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 22 block A; tầng 7 đến tầng 22 block B căn hộ Vũng Tàu Melody Lắp đặt hệ thống máng diện từ tầng 6 ...

Tháng Ba, 2017

 • 1 Tháng Ba

  Tiến độ dự án Vũng Tàu Melody ngày 01-03-2017

  Tổng thể block A và block B Vũng Tàu Melody; Đóng trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 21 block A căn hộ Vũng Tàu Melody Đóng trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 20 block B dự án Vũng Tàu Melody Lắp đặt hệ thống máng điện ...

Tháng Hai, 2017

 • 1 Tháng Hai

  Tiến Độ Xây Dựng Vũng Tàu Melody ngày 01-02-2017

  Tổng thể block A và block B Vũng Tàu Melody Đóng trần thạch cao tầng 15, 17 block A căn hộ Vũng Tàu Melody Đóng trần thạch cao tầng 15 block B dự án Vũng Tàu Melody Công tác lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 24 ...

Tháng Một, 2017

 • 1 Tháng Một

  Hình ảnh thi công căn hộ Vũng Tàu Melody ngày 01-01-2017

  Tổng thể block A và block B-Tiến độ Vũng Tàu Melody Đóng trần thạch cao tầng 14 block A và tầng 13, 14 block B-Tiến độ căn hộ Vũng Tàu Melody Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 23 block A, từ tầng 6 đến tầng 24 ...

Tháng Mười Hai, 2016

Tháng Mười Một, 2016

 • 1 Tháng Mười Một

  Tiến độ dự án Vũng Tàu Melody ngày 01-11-2016

  Tổng thể block A và block B Căn hộ nghĩ dưỡng Melody Vũng Tàu Thi công cảnh quan mặt tiền dự án Vũng Tàu Melody Thi công cảnh quan mặt tiền dự án Melody Vũng Tàu Đóng trần thạch cao tầng 7,8,10 block A và tầng 18 block B dự ...

Tháng Mười, 2016

 • 1 Tháng Mười

  Tiến độ thi công căn hộ Vũng Tàu Melody ngày 01-10-2016

  Tổng thể block A và block B Vũng Tàu Melody Đã hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng để thi công cảnh quan mặt tiền dự án Melody Vũng Tàu. Đã hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng để thi công cảnh quan mặt tiền dự án Căn hộ ...

Tháng Chín, 2016

Tháng Tám, 2016