Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh
0949.600.555

Tiến độ xây dựng Skycenter

Tháng Hai, 2017

Tháng Một, 2017

 • 11 Tháng Một

  Tiến độ dự án Sky Center Phổ Quang ngày 11-01-2017

  Tổng thể block A Sky Center Tổng thể block B Sky Center Phổ Quang Tổng thể block C Sky Center Tân Bình Tổng thể block D Sky Center Hưng Thịnh Thi công hệ thống nước thoát tầng 11 block A, B căn hộ Sky Center Thi công hệ thống nước ...

Tháng Mười Hai, 2016

 • 11 Tháng Mười Hai

  Hình ảnh thi công căn hộ Sky Center ngày 11-12-2016

  Hình ảnh thực tế tiến độ thi công căn hộ Sky Center ngày 11-12-2016, tiến độ xây dựng căn hộ Sky Center PHổ Quang đã và đang vào giai đoạn cuối, thi công thần tốc để kiệp tiến độ hoàn thành trong năm 2017 Hình ảnh thi công tổng thể ...

Tháng Mười Một, 2016

 • 11 Tháng Mười Một

  Tiến độ dự án Sky Center ngày 11-11-2016

  Tổng thể block A Sky Center Tổng thể block B căn hộ Sky Center Tổng thể block C can ho Sky Center Tổng thể block D du an Sky Center Thi công hệ thống thoát nước tầng 4 block A, B, C, D chung cư Sky Center Lắp đặt hệ ...

Tháng Mười, 2016

 • 11 Tháng Mười

  Tiến độ căn hộ Sky Center Phổ Quang ngày 11-10-2016

  Tổng thể block A căn hộ Sky Center Tổng thể block B căn hộ Sky Center Phổ Quang Tổng thể block C căn hộ Sky Center Hưng Thịnh Tổng thể block D căn hộ Sky Center Tân Bình Lắp đặt bồn nước và cột thu lôi block A,B,C,D chung cư ...

Tháng Chín, 2016

 • 11 Tháng Chín

  Tiến độ Sky Center ngày 11-09-2016

  Tổng thể block A Sky Center Tổng thể block B Sky Center Phổ Quang Tổng thể block C Sky Center Tân Bình Tổng thể block D Sky Center Hưng Thịnh Xây tường bao và vách ngăn căn hộ tầng 5 block A; tầng 6 block B; tầng 8 block C; ...

Tháng Tám, 2016

Tháng Bảy, 2016

Tháng Sáu, 2016

 • 11 Tháng Sáu

  Hình ảnh tiến độ xây dựng căn hộ Sky Center ngày 11/06/2016

  Hình ảnh tiến độ xây dựng căn hộ Sky Center ngày 11/06/2016, Tiến độ thi công Sky Center Hưng Thịnh, Tiến độ xây dựng Sky Center Hưng Thịnh, Tiến độ thi công Sky Center Phổ Quang, Tiến độ xây dựng Sky Center Phổ Quang, Tiến độ thi công Sky Center Tân ...

error: Content is protected !!