Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh
0949.600.555

Tiến độ xây dựng dự án 9 View

Tháng Năm, 2017

 • 12 Tháng Năm

  Tiến độ thi công xây dựng 9 View quận 9 ngày 12/05/2017

  Thi công cột sàn tầng 15 Block C chung cư 9 View Apartment

  Hình ảnh thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/05/2017 như sau: Thi công cốt thép sàn tầng 13 Block A 9 View quận 9 Đổ bê tông sàn tầng 14 Block B căn hộ 9 View quận 9 Thi công cột sàn tầng 15 Block C 9 View Apartment ...

Tháng Tư, 2017

 • 12 Tháng Tư

  Hình ảnh xây dựng dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017

  Thi công cốt thép sàn tầng 12 - Block C dự án 9 View Apartment Hưng Thịnh

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017 như sau: Thi công cốp thép sàn tầng 10 – Block A căn hộ 9 View quận 9 Thi công cột sàn tầng 12 – Block B dự án 9 View quận 9 Thi công cốt thép sàn tầng 12 ...

Tháng Ba, 2017

 • 12 Tháng Ba

  Tiến độ dự án 9 View Hưng Thịnh ngày 12/03/2017

  Thi công cột sàn tầng 9 - Block B căn hộ 9 View quận 9

  Hình ảnh thi công xây dựng chung cư 9 View Apartment ngày 12/03/2017 như sau: Thi công cốp pha sàn tầng 7 – Block A dự án 9 View Apartment Thi công cột sàn tầng 9 – Block B 9 View quận 9 Thi công cốt thép sàn tầng 9 – Block ...

Tháng Hai, 2017

 • 12 Tháng Hai

  Hình ảnh thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12/02/2017

  Thi công cốt thép sàn tầng 7 Block C Block B chung cư 9 View quận 9

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/02/2017 như sau: Đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 Block A dự án 9 View Apartment Thi công cốp pha sàn tầng 7 Block B Block A 9 View quận 9 Thi công cốt ...

Tháng Một, 2017

 • 12 Tháng Một

  Tiến độ thi công xây dựng dự án 9 View ngày 12/01/2017

  Đổ bê tông sàn tầng 6 Block C dự án 9 View hưng Thịnh

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/01/2017 như sau: Thi công cốt thép sàn tầng 3 Block A 9 View quận 9 Thi công cốp pha sàn tầng 6 Block B căn hộ 9 View quận 9 Đổ bê tông sàn tầng 6 Block C dự án ...

Tháng Mười Hai, 2016

 • 12 Tháng Mười Hai

  Tiến độ thi công căn hộ 9 View ngày 12/12/2016

  Thi công cốt thép sàn tầng 3 Block B căn hộ 9 View quận 9

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/12/2016 như sau: Thi công cốp pha sàn tầng 2 Block A căn hộ 9 View Apartment Thi công cốt thép sàn tầng 3 Block B dự án 9 View Apartment Thi công cốp pha sàn tầng 4 Block C ...

Tháng Mười Một, 2016

 • 12 Tháng Mười Một

  Tiến độ xây dựng 9 View Apartment ngày 12/11/2016

  Thi công cốp pha sàn tầng 3 - Block C chung cư 9 View Apartment

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/11/2016 như sau: Chuẩn bị thi công cốp pha sàn tầng 1 – Block A dự án 9 View Apartment Thi công cột sàn tầng 3 – Block B 9 View quận 9 Thi công cốp pha sàn tầng 3 ...

Tháng Mười, 2016

 • 12 Tháng Mười

  Tiến độ xây dựng dự án 9 View ngày 12-10-2016

  Thi công cột sàn tầng 1 – Block A 9View Thi công cột sàn tầng 1 – Block A can ho 9 View Thi công cốp pha sàn tầng 1 – Block B căn hộ 9 View Thi công cốp pha sàn tầng 1 – Block B du an 9 ...