Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh
0949.600.555

Tiến độ xây dựng dự án 9 View

Tháng Mười, 2016

  • 12 Tháng Mười

    Tiến độ xây dựng dự án 9 View ngày 12-10-2016

    Thi công cột sàn tầng 1 – Block A 9View Thi công cột sàn tầng 1 – Block A can ho 9 View Thi công cốp pha sàn tầng 1 – Block B căn hộ 9 View Thi công cốp pha sàn tầng 1 – Block B du an 9 ...

error: Content is protected !!