Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh
0949.600.555
Home / Tiến độ thi công căn hộ Florita

Tiến độ thi công căn hộ Florita

Tháng Mười Một, 2016

 • 28 Tháng Mười Một

  Cập nhật tiến độ dự án Florita quận 7 ngày 28-11-2016

  Đã cất nóc Block A Florita Đã cất nóc Block A căn hộ Florita Thi công dàn mái hố PIT thang máy – Block A dự án Florita Thi công dàn mái hố PIT thang máy – Block A chung cư Florita Thi công tường bao căn hộ đến tầng ...

Tháng Mười, 2016

 • 28 Tháng Mười

  Tiến độ xây dựng căn hộ Florita ngày 28-10-2016

  Thi công cốp pha sàn tầng 18 – Block A Florita Thi công cốp pha sàn tầng 18 – Block A Căn hộ Florita Thi công tường bao căn hộ đến tầng 5 – Block A Căn hộ Florita Himlam Thi công cốt thép sàn tầng 18 – Block B ...

Tháng Chín, 2016

 • 28 Tháng Chín

  Tiến độ căn hộ Florita Himlam Quận 7 ngày 28-09-2016

  Thi công cột sàn tầng 16 – Block A căn hộ Florita Thi công cột sàn tầng 16 – Block A căn hộ Florita quận 7 Thi công cột sàn tầng 16 – Block B căn hộ Florita Himlam Thi công cột sàn tầng 16 – Block B căn hộ ...

Tháng Tám, 2016

 • 28 Tháng Tám

  Tiến Độ Xây Dựng Florita Quận 7 ngày 28-08-2016

  Thi công cột sàn tầng 14 – Block A Thi công cột sàn tầng 14 – Block A Thi công cột sàn tầng 13 – Block B Thi công cột sàn tầng 13 – Block B Thi công cốt thép cột sàn tầng 11 – Block C Thi công cốt ...

Tháng Bảy, 2016

Tháng Sáu, 2016

 • 28 Tháng Sáu

  Tiến độ xây dựng căn hộ Florita ngày 28/06/2016

  Tiến độ xây dựng Dự án Florita quan 7, Tiến độ xây dựng Florita Hưng Thịnh, Tiến độ xây dựng Florita quận 7 Hưng Thịnh, Tiến độ xây dựng Florita quan 7 Hưng Thịnh, Tiến độ xây dựng Căn hộ Florita Hưng Thịnh, Tiến độ xây dựng Căn hộ Florita ...

Tháng Năm, 2016

 • 28 Tháng Năm

  Tiến độ thi công căn hộ Florita quận 7 đến ngày 28/05/2016

  Tiến độ thi công Dự án Căn hộ Florita Hưng Thịnh, Tiến độ thi công Dự án Căn hộ Florita quận 7 Hưng Thịnh, Tiến độ thi công Dự án Căn hộ Florita quận 7 Hưng Thịnh, Tiến độ thi công Dự án Căn hộ Florita quan 7 Hưng Thịnh, ...

Tháng Tư, 2016

 • 28 Tháng Tư

  Tiến độ thi công căn hộ Florita đến ngày 28/04/2016

  Tiến độ thi công Florita, Tiến độ thi công Florita quận 7, Tiến độ thi công Florita quan 7, Tiến độ thi công Căn hộ Florita, Tiến độ thi công Căn hộ Florita quận 7, Tiến độ thi công Căn hộ Florita quan 7, Tiến độ thi công Dự án ...